blog.lindenfors.se
Vad är George Bushs stöd värt?
Nytt sylvasst inläg i valdebatten från Saturday Night Live. Vad är egentligen stöd från George Bush värt? Givet ekonomi, Irakkrig och hans popularitetssiffror är det nog inte så förvånande att Bush…