blog.lindenfors.se
Fler anställda vid hovet än vargar i Sverige
Kungen får nog läsa på lite. Det fanns 2006 cirka 130 vargar i Sverige. Vintern 2007/2008 uppskattades populationen av Viltskadecenter till 132-156 vargar. Är det en populationsexplosion är det nog…