blog.lindenfors.se
Inga politiska slutsatser från biologin
Professorn i historia Harald Gustafsson skriver i en understreckare i SvD om sambandet mellan biologi och kultur som det beskrivs i två danska böcker. Det är synd att man inte läser danska så lätt,…