blog.library.atilim.edu.tr
Hermana Belgeseli Özel Gösterimi Kütüphanemizde!
Anadolu’daki en eski Yahudi topluluklarından biri olan Ankara Musevilerinin geçmişi M.Ö. 2.yy’a uzanmaktadır. Başlangıçta Romaniot bir topluluk olarak var olmuş, 15. yy Sefarad göçleri, sonrasındak…