blog.library.atilim.edu.tr
Araştırma Verilerinin Yönetimi Üzerine Çok Önemli Bir Çalışma!
Araştırma verilerinin (sayısal, metin, grafik, görüntü, ses kayıtları vb.) yaratılması ve/veya toplanması ve kullanımı araştırma aktivitelerinin temelidir. Araştırmalara temel teşkil…