blog.library.atilim.edu.tr
Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medyanın Kullanımı
Ayşe Korkmaz & Pınar Demirtaş Sosyal medya; internet, web siteleri, çoklu ortam uygulamaları, etkileşimli yayıncılık gibi içeriklerin, sayısal veriye dönüştür&…