blog.etcpool.com
คือสุสานอันโอ่อ่าที่เผด็จการฟรังโก #สเปน
ภาพ (บน) คือสุสานอันโอ่อ่าที่เผด็จการฟรังโก #สเปน สร้างไว้ให้ตนเอง (ล่าง) คือส่วนหนึ่งของหลุมศพประชาชนนับแสนคนที่ตายภายใต้ระบอบเผด็จการของเขา 24 ต.ค.รบ. #สเปน จะขุดและย้ายศพของเผด็จการมือ…