blog.etcpool.com
Museo del Oro หรือพิพิธภัณฑ์ทองคำในโบโกตา และเรื่องราวของ El Dorado (เมืองทอง)
ทุกวันอาทิตย์ Museo del Oro หรือพิพิธภัณฑ์ทองคำในโบโกตาจะเปิดให้เข้าดูฟรี มีศิลปะวัตถุโบราณให้ดูหลายหมื่นชิ้น ความจริงเราถ่ายรูปไว้มากกว่านี้ แต่ด้วยเหตุบางอย่างเลยเหลือรูปมาแค่นี้ งานส่วนใหญ่เป็นพ…