blog.etcpool.com
Num Phoung, the last Empress of Vietnam (1914-1963)
จักรพรรดินี Num Phoung แห่งเวียดนาม ชื่อจริง เหงียนฮูทิหล่าน หรือชื่อฝรั่งเศส มารีเธเรส เหงียน เกิดในตระกูลขุนนางและมหาเศรษฐี อายุน้อยกว่าจักรพรรดิเบาได๋ 1 ปี ปกติ จักรพรรดิเวียดนามจะสมรสก่อนครองรา…