blog.etcpool.com
การจัดการฝุ่นพิษที่เข้าร่างกาย
1.ด่านที่1คือฝุ่นใหญ่… เบื้องต้นให้ป้องกันตามแบบฉบับ ที่เขาว่าๆ กันคือใส่แมสปิดจมูก ป้องกันให้ได้มากสุด… 2.ฝุ่นหยาบ..คุณจะรู้สึกแสบจมูกเพราะฝุ่นพิษ จะถูกกรองด้วยขนจมูก ให้เช็ดรูจมูกด้วย…