blog.etcpool.com
หยวกกล้วย : ช่วยขจัดของเสียในลำไส้
หยวกกล้วย ช่วยขจัดของเสียในลำไส้ หยวกกล้วยอ่อน คือแกนในต้นกล้วยอ่อน เป็นผักพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปในภาคเหนือภาคอีสานเหนือและภาคใต้ คนโบราณบอกว่า ต้องกินแกงหยวกกล้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อไปพันเอาสิ…