blog.etcpool.com
“เฮโรอีน” จากยาที่หวังว่าจะมีประโยชน์กลายเป็นสารเสพติดตัวร้าย
ในสมัยก่อนมอร์ฟีนถูกใช้เป็นยาระงับปวดอย่างแพร่หลาย แต่มีปัญหาการเสพติดได้ง่าย จึงมีการพยายามหาอนุพันธ์ของมอร์ฟีนที่มีประสิทธิภาพ แต่ติดได้ยากขึ้น จนในปี 1874 Charles Romley Alder Wright ( คนเขียนหน…