blog.etcpool.com
ร่วมด้วยช่วยกัน : ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
มาสร้างบุญบารมีกัน ยาที่ท่านไม่ทานแล้วเหลืออยู่ในตู้ยา โปรดนำมาบริจาคให้กับคนไข้ที่ต้องการ เป็นการสร้างทานบารมีที่ได้กุศลสูงสุด เพราะถูกเนื้อนาบุญ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ต้องการยาเหล่านี้จำนวนมาก ไ…