blog.etcpool.com
FB : เปิบข้าว ชาวนาไทย
วันนี้มีอีกเพจช่องทางช่วยสนับสนุนสินค้าทางตรงจากชาวนาไทยมานำเสนอ การจะช่วยชาวนาได้ต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจรากฐานของประเทศเรา ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้เป็นตัวอย่างจากหน้าเพจ ส่ว…