blog.etcpool.com
อภัยภูเบศรชู ‘หญ้าดอกขาว’ สมุนไพรลดอยากอาหาร ทางเลือกคุมน้ำหนักอย่างปลอดภัย
5 ธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยหญ้าดอกขาวพบว่ามีสรรพคุณช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ ลงได้ เนื่องจากในหญ้า…