blog.etcpool.com
โลกสองวัย : สินค้าที่คนไทยควรรู้จัก
29 ก.ย. 2559 : 16.05 น. พรุ่งนี้ วันสุดท้ายของผู้ปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 มีผู้ใช้นามว่า “ตู่…