blog.etcpool.com
ลูกค้า AISFibre รุ่นแรกๆ สามารถโทรขอปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ฟรีแล้ววันนี้
เนื่องจากขณะนี้ทาง AIS ได้ทำาการปรับความเร็วแพ็คเกจต่ำสุดที่ให้บริการ สำหรับลูกค้า AISFibre รุ่นแรกๆ ที่ไม่ได้รับบริการ Playbox ใช้แต่บริการอินเตอร์เน็ตแต่เดิมที่ได้ความเร็ว 15/5 Mbps. ที่ราคา 590 …