blog.etcpool.com
ช่องทางเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวตรงระหว่างชาวนาและผู้บริโภค : สั่งซื้อข้าวจากชาวนาไทย E-Rice Thai farmer
ประเทศเราประสบปัญหาการบริหารที่ฉ้อฉล การค้าที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดแทบจะเรียกว่าเป็นของคู่ประเทศเราก็ว่าได้ เรามาช่วยกันเปิดช่องทางสร้างเสริมระบบที่ยั่งยืนให้เกิดระบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับ…