blog.etcpool.com
ปรุงดินอย่างไรให้ปลูกไม้งาม : โดยครูชาตรี
หลายคนมักถามครูชาตรีอยู่เสมอว่า อยู่ในเมืองอยากปลูกต้นไม้ปลูอย่างไรก็ไม่งาม อยากจะปรุงดินอย่างไรให้ต้นไม้งามวันนี้เลยขอตอบให้หายคาใจเลยนะครับ ธรรมชาติของต้นไม้จะชอบสิ่งต่อไปนี้คือ 1. ดินมีธาตุอาหาร…