blog.etcpool.com
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘โลหะผสม’ ในวงการพระเครื่องพระบูชา
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘โลหะผสม’ ในวงการพระเครื่องพระบูชา: ปกิณกะพระเครื่องวิจิตรปิยะศิริโสฬส (แพะ สงขลา) มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลหะผสมในวงการพระเครื่อง ที่ผู้เขียนได้พยายามหาความกระจ่า…