blog.etcpool.com
ปลูกจามจุรีขายใบ น้ำท่วมไม่ตายไม่ต้องรดน้ำ กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย
มีการใช้ใบจามจุรี หรือฉำฉา สำหรับปลูกพืชมานานแล้ว ยุคก่อนโน้นที่โป๊ยเซียนได้รับความนิยม ใบจามจุรีมีราคาสูง บางช่วงถึงกับขาดตลาด ใบจามจุรี มีคุณค่าทางอาหารสำหรับพืชสูง โดยเฉพาะไนโตรเจน เพราะเป็นพืชต…