blog.etcpool.com
Eco-Cooler พัดลมไอเย็นไร้ไฟฟ้า
ในหลายประเทศการมีไฟฟ้าใช้เป็นเรื่องยากพอ ๆ กับการทำให้บ้านเย็นลงยิ่งเป็นไปไม่ได้ นั่นหมายความว่าชาวบ้านที่ยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้หรือจ่ายค่าไฟฟ้าไม่ได้ ไม่มีทางหนีความร้อนจากแสงแดดแต่มีนวัตกรรมที่แก้ไขป…