blog.etcpool.com
โดยสารฟรีเพื่อผู้สูงอายุ
อาชีพขับจักรยานยนต์รับจ้างไม่ได้ทำให้ณัฐพัฒน์ บุญผ่อง หรือน้าหมอน หัวหน้าวินแยกศรีนุชมีรายได้มากนัก แต่จากการเห็นผู้สูงอายุซึ่งมักมีปัญหาสุขภาพ มีความไม่สะดวกในการเดินทางไปทำธุระ เขาจึงเกลี้ยกล่อมส…