blog.etcpool.com
โกลบอลโพสต์เผย 6 เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนในนามของฟุตบอล
ประชาไทออนไลน์ Fri, 2015-06-05 00:02 แม้ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม สร้างความบันเทิงให้ผู้คน แต่เบื้องหลังก็มีเหล่าผู้จัดที่เอาแต่กอบโกยโดยไม่สนใจใยดีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งแรงงานเด…