blog.etcpool.com
แอพพลิเคชั่นถนอมสายตาและระบบประสาทสำหรับคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอนกลางคืนและในสภาพแสงน้อย
จอคอมพิวเตอร์และจออุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราทั้งหลาย (แท็ปเบล็ต มือถือ ต่างๆ) บางทีนอกจากการหรี่แสงลงให้ต่ำสุดเวลาเรานอนดูหนังหรือเล่นอินเตอร์เน็ตหรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในเวลากลางคืนอย่างบนเตียง หรือ…