blog.etcpool.com
jelly Bean สำหรับ Samsung Galaxy Tab 7.7 ออกแล้ว !
หาอัพเดตตาม OTA กับ Kies ได้แล้ว แต่ยังหาดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์เปล่าๆ ไม่ได้เพราะเพิ่งปล่อยออกมาสดๆ เมื่อสายๆ นี้เอง คาดว่าไม่เกิน 2-3 วันน่าจะมีให้เห็นกันได้ทั่วไป หรือเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวแบ…