blog.etcpool.com
ในต่างประเทศ มีการสร้างสะพานลอยสำหรับให้ปูเดินข้ามถนน ไปวางไข่ ทำให้ไม่โดนรถเหยียบตาย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก บางคนอาจสงสัยว่าปูรู้ได้อย่างไรว่าต้องข้ามตรงจุดนี้?? ที่จริงๆแล้ว ตรงจุดนี้ มันข้ามปร…