blog.etcpool.com
เจอแล้วจ้า… Download Manager ฟรีบนแมค !
Folx จากค่าย Eltima ทำให้ฝันของเราเป็นจริง โปรแกรมตัวนี้ไม่ใช่ฟรีแวร์ แต่แค่ Free Features ก็เพียงพอสำหรับการใช้เป็น Download Manager สำหรับแมคที่หาฟรีๆ ใช้อยากเหลือเกินแล้วโดยไม่ต้องไปพึ่งปลั๊กอิน…