blog.etcpool.com
การเล่นโยคะ ในห้องที่มีอุณหภูมิ 37-40 องศา
การเล่นโยคะ ในห้องที่มีอุณหภูมิ 37-40 องศา ทุก คนที่ได้เล่นพูดเหมือนกันว่า ไม่เคยเหงื่อออกมากเท่านี้มาก่อนเลยหลังจากเล่นโยคะร้อน การทีเหงื่อออกมาก หลายคนรู้สึกดี เพราะอย่างแรกรู้สึกว่าตัวเบาขึ้น ต่…