blog.etcpool.com
ความรักของแม่และแรงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า : เลือกชีวิตลูกแทนการรักษาโรคมะเร็งของตัวเอง
คู่ สามี-ภรรยา ชาวอเมริกัน เชื้อสาย เม็กซิกัน Ricardo และ Mayra Sadoval ตัดสินใจเลือกรักษาชีวิตลูกในครรภ์ภรรยาไว้ แทนการบำบัดทางเคมีเพื่อรักษาอาการโรคมะเร็งของภรรยา ทั้งคู่เกิดและเติบโตในเม็กซิโก ต…