blog.etcpool.com
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการนำสมุนไพรมาใช้
ความหมายของสมุนไพร คำว่า “สมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 หมายความว่ายาที่ได้มาจากพืช สัตว์ แร่ธาตุ จากธรรมชาติที่ไม่มี การเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างภายใน สามารถนำมาใช้รักษาโรคและบำรุงร่างกายได้ พ…