blog.dho.com.pl
Learnetic mTalent Zajęcia logopedyczne i pozostała seria polecana przez specjalistów - BLOG - Domu Handlowego Oprogramowania
Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor pragnie zwrócić Państwa uwagę na serię mTalent producenta Learnetic. Polecamy: Learnetic mTalent – Zajęcia logopedyczne to seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Służy do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. …