blog.dho.com.pl
Eduterapeutica Problemy wychowawcze - czyli jak zaradzić problemom wychowawczym w szkole - BLOG - Domu Handlowego Oprogramowania
Czy jest nauczyciel, który nie zetknął się z problemami wychowawczymi w szkole? W jaki sposób pomóc uczniom w trudnych sytuacjach jakimi są przemoc, agresja i siecioholizm? Jak należy reagować na problemy wychowawcze uczniów? Trudności czy problemów wychowawczych nie da się uniknąć w procesie edukacji młodego człowieka. W szkole napotykamy wiele sytuacji, które dezorganizują proces dydaktyczno …