blog.dho.com.pl
Ważna zmiana w nowej wersji programu WAPRO Gang - Nowy moduł WAPRO PPK - BLOG - Domu Handlowego Oprogramowania
Dom Handlowy Oprogramowania jako główny dystrybutor oprogramowania dla firm WAPRO ERP informuje o ważnych zmianach dla programu WAPRO Gang w wersji 8.41.0 z dnia 02.07.2019: Do systemu dodano moduł WAPRO PPK w wersji 8.41.0. Jego zadaniem jest realizacja wymogów opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Moduł ten …