blog.dho.com.pl
Co PPK oznacza dla pracodawców - Pracownicze Plany Kapitałowe - BLOG - Domu Handlowego Oprogramowania
Wewnętrzny program oszczędnościowy dla uczestników PPK w firmach Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (określanych dalej jako PPK) narzuca na podmioty zatrudniające pracowników nowe obowiązki. Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników będą zobowiązane do zorganizowania oraz obsługi wewnętrznego programu oszczędnościowego dla zatrudnionych osób, uczestników PPK. W obsłudze tego programu będą zaangażowane działy kadr …