blog.dho.com.pl
Learnetic mTalent Zajęcia logopedyczne - BLOG - Domu Handlowego Oprogramowania
Learnetic mTalent – Zajęcia logopedyczne to seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Służy do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. Pzeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz …