blog.demifantasy.com
Sàigòn mùng 6 Tết
Sàigòn mùng 6 Tết là những ngày nắng nóng. Người ta về quê ăn Tết đã bắt đầu lục đục đón xe trở về nơi làm ăn của họ thường ngày, vậy cho nên tui chạy ngang qua những bến xe đò, ga xe lửa và sân ba…