blog.demifantasy.com
Câu Này Nghĩa Là Gì?
Ai làm ơn cho tui hỏi cái câu đó nó ghi nghĩ là gì dzậy? Tui chụp được trên đường Điện Biên Phủ, Quận 3, Saigon, ngày 25/3/2013. Cái phong trào “Cả Thành Phố Xây Dựng Nông Thôn Mới&#82…