blog.demifantasy.com
Sắp tới Tết, nói chuyện nhân sinh
Ờ, năm nay nữa là tui ăn được 32 cái Tết rồi, tính luôn hết thảy mấy cái Tết hồi con nít không có khái niệm gì về Tết cho tới bây giờ luôn. Phàm ăn cái gì nhiều quá thì nó đâm chán. Tui biết vụ chá…