blog.demifantasy.com
Ghi ngắn trước khi đi ngủ.
Hôm nay tui có gặp một người, và có nói chuyện có liên quan tới chính trị chút xíu, cô ấy nói cô ấy nghĩ rằng tui là người “phản động”, tui nói vầy: Tui ủng hộ không chỉ riêng ông thủ t…