blog.demifantasy.com
Đi Xin Việc
Ở Việt Nam có một cái cụm từ rất là ngộ, ngộ nhưng mà ai cũng xài riết rồi cũng hổng ai thấy ngộ nữa, tới mức ai mà cố tình tìm cách nói khác đi thì một là phải xài tiếng Anh cho nó khác, hai là bị…