blog.demifantasy.com
Trung Thu Từ Thiện – bạn nghĩ sao?
Mấy hôm nay phải nói là tui bận túi bụi, bỏ cái này ra được thì cái khác quàng vô người liền. Có những ngày ngồi trên xe ngoài đường hơn bốn tiếng đồng hồ, bỏ lơ cái blog của mình… Hôm nay tu…