blog.demifantasy.com
Dò Đường Trong Bóng Đêm (1)
Phần I: Facebook ở Sihanoukville khác gì ở Saigon? Chương 1: Ăn sáng bằng hủ tiếu Nam Vang ở Sihanoukville Sáng hôm đó trời mưa sớm, tôi và bạn gái có hẹn với hai người bạn nữa để bắt đầu đi từ Sih…