blog.animeinstrumentality.net
Oh! Skatra!!! YURI!!! on ICE Original Skate Song COLLECTION - Review
Album Title: Oh! Skatra!!! YURI!!! on ICE Original Skate Song COLLECTION Anime Title: YURI!!! on Ice Artist: Taku Matsushiba, Taro Umebayashi, Tomonori Hayashibe, Nozomu Yoneda, Keisuke Tominaga, L...