blog.abyz.ir
همه ایده‌های من: ایده زود بازده آموزش دادن! - تجربه های پراکنده
در این پست به موضوع آموزش و نحوه‌ی آن و اینکه می‌توان به آن به عنوان یک راه کارآفرینی زودبازده نگاه کرد، ارائه می‌شود.