blocnotes.ro
Șase motive pentru o predicare expozitivă + BONUS | Blocnotes.ro
Predicarea expozitivă, în linii mari, explică în mod cronologic textele care sunt folosite și redă semnificația lor pentru zilele noastre. Ea diferă de predicarea tematică ce presupune selectarea diferitelor părți de text în afara contextului extins, dar care servesc temei prezentate. Acum, că avem o definiție extrem de relaxată a predicării expozitive putem vedea care sunt cele ;ase motive + bonusul pentru care acest tip de predicare este de dorit. Înainte de toate se presupune că întreaga congregație este expusă cărților Scripturii în mod sistematic. Apoi, din primul punct derivă și faptul că nu se trece peste pasaje prezentate mai rar. Câți dintre noi am auzit mesaje din Levitic, de pildă? În al treilea rând, se elimină riscul ca cititorii să sară peste porțiuni întregi: vezi exemplul de mai sus. Fiecare dintre noi avem porțiuni preferate și porțiuni mai greu de lecturat. În al patrulea rând, sunt acoperite o varietate de aspecte și de teme variate care prezintă interes pentru