blocnotes.ro
Argumente care nu pot fi folosite în favoarea căsătoriilor între persoane de același sex: DISCRIMINAREA (2) | Blocnotes.ro
Cea de-a două categorie de argumente în favoarea căsătoriilor între persoane de același sex aduce în discuție o temă la care majoritatea dintre noi suntem sensibili: Discriminarea. Dacă o persoană este condiționată genetic, a te opune acestui gen de comportament asumat înseamnă a adopta un comportament discriminatoriu. Problema cu acest tip de argument este că moralitatea nu este egală cu discriminarea. Nu totdeauna este greșit să faci judecăți. Nu am putea să trăim fără a face judecăți în funcție de anumite circumstanțe date. Judecata fundamentată pe discernământ nu este per se peiorativă. A judeca înseamnă a face distincții. A face distincții morale cum este refuzul de a accepta căsătoriile între persoane de același sex nu este echivalentul discriminării pentru simplul fapt că standardele personale ne obligă să discernem între ceea ce ni se pare moral / imoral. Nu putem fi obligați șă acceptăm automat lucruri care din punct de vedere social și cultural presupun o serie de distincții