blipsnetwork.com
Kababuyan
Nakakalungkot ang naging pasya ng Kagawaran ng Repormang Pang-agraryo. Sa naturang pagpapasya, pinapatigil nito ang anumang pagpapagawa ng San Miguel Foods sa lupain na kinuha mula sa mga magsasaka…