bkcvisoki.com
Povodom 90. obljetnice rođenja Branka Mikulića
Branko Mikulić bosanskohercegovački (jugoslovenski) političar rođen je 10. juna 1928. godine u Podgrađu kod Bugojna. Umro je Sarajevu 12. aprila 1994. godine.Piše: Mile Lasić Vratio se da umre u onom što je od Grada ostalo, da zauvijek bude sa svojim umrlim iluzijama i nadama Da me nije Facebook neki dan podsjetio da mi je književnik Grgo Mikulić (Priče