bkcvisoki.com
19.08.1992. – Osnovano vazduhoplovno odjeljenje, preteča Ratnog zrakoplovstva ARBiH
Rat u BiH “92-“95 19. avgust 1992. – Pri Štabu Vrhovne komande ARBiH u Sarajevu je osnovano vazduhoplovno odjeljenje, preteča Ratnog zrakoplovstva ARBiH. magazinplus.eu – veterani.ba Ratno zrakoplovstvo i protivzračna odbrana Bosne i Hercegovine _______________ 19. avgust 1995. – U misiji mira na igmanskom »Putu spasa« kod Sarajeva, u saobraćajnoj nesreći poginula su trojica visokih američkih funkcionera i jedan francuski